Verenigingsnieuws

Vooruitblik 2021

Het jaar 2020 zal door ieder van ons herinnerd worden als het jaar van de Corona. Een jaar waarin er nauwelijks of niet sprake was van enig normaal of behoorlijk verenigingsleven. Een zevental ledenbijeenkomsten kwamen te vervallen. De schouw met een nieuw enthousiast uitvoerend team moest worden afgelast. De huiskeuring ging niet door. Ook diverse district en landelijke evenementen werden afgelast.

De lock down duurt nog tot 19 januari 2021 en de eerste vaccinaties hebben dan al een aanvang genomen. Je moet wel een hele grote optimist zijn om te denken dat de misère dan voorbij is.
Besloten is om de ledenbijeenkomst in januari 2021 niet in te plannen en, misschien tegen beter weten in, om in februari met het houden van de Algemene Jaarvergadering 2021 voorzichtig de draad weer te kunnen oppakken. Wellicht dat we in maart of april weer in staat zijn een spreker te kunnen uitnodigen en eindelijk weer eens bij elkaar te kunnen komen.

Het is het afgelopen jaar niet eenvoudig geweest om contact te houden met onze leden en hen met woord en daad bij te staan met problemen omtrent onze hobby. Bezoeken van nieuwe leden was onmogelijk, maar uitstel is geen afstel. We zijn wel doorgegaan met het uitgeven van ons clubblad en ook de NBAT is “Het Aquarium” blijven uitgeven en heeft veel inspanning gedaan om actief naar de
aangesloten leden te blijven.

Wij hopen op uw begrip en dat u net als wij geloven dat er licht is aan de horizon en dat wij als vereniging weer normaal kunnen functioneren. Blijf uw vereniging en uw hobby steunen door lid te blijven.

Als laatste wil ik een compliment maken naar de verhuurder van ons onderkomen die ook noodgedwongen moest sluiten en over die periode geen huur in rekening bracht. Hopelijk mogen we in 2021 weer vele malen huur betalen.


De secretaris